Cursuri HotQua - Germania

 • Seminarii pentru angajaţii din hoteluri şi restaurante
 • Workshops für Mitarbeiter aus Hotel- & Restaurantbetrieben

1 zi

 • Calitatea serviciilor în restaurante din perspectiva clienţilor
 • Servicequalität aus der Sicht des Restaurantgastes

1 zi

 • Calitatea serviciilor hoteliere din perspectiva turiştilor
 • Servicequalität aus der Sicht des Hotelgastes

1 zi

 • Comunicaţi cu succes cu clienţii din restaurante
 • Erfolgreiche Kommunikation mit dem Restaurantgast

1-2 zile

 • Comunicarea şi orientarea către client. Curs pentru personalul din hoteluri
 • Comunicarea interculturală
 • Erfolgreiche Kommunikation mit dem Hotelgast

1-2 zile

 • Vânzări profesioniste în domeniul serviciilor
 • Professioneller Verkauf im Servicebereich

1 zi

 • Vânzări profesioniste în recepţie
 • Professioneller Verkauf im Empfangsbereich

1 zi

 • Managementul plângerilor şi reclamaţiilor pentru angajaţii din restaurant
 • Reklamationen & Gästebeschwerden im Restaurant

1-2 zile

 • Managementul plângerilor şi reclamaţiilor pentru angajaţii din hotel
 • Reklamationen & Gästebeschwerden im Hotel

1 zi

 • HACCP
 • Hygiene & Arbeitsabläufe in der Küche (HACCP)

3 zile

 • Managementul activităţior din Housekeeping
 • Housekeeping & Hausreinigung

2 zile

NOU: Comunicarea şi vânzarea prin telefon
NEU: Wie telefoniere ich richtig & Telefonverkauf

2 zile

NOU: Rezolvarea reclamanţiilor şi vânzările prin telefon
NEU: Reklamationsverhalten & Telefonverkauf

NOU:Calitatea serviciilor şi managementul reclamaţiilor
NEU: Servicequalität  & Reklamationen

NOU:Comunicarea în asigurarea succesului în vânzări 
NEU: Erfolgreiche Kommunikation & Professioneller Verkauf

Workshop pentru managementul hotelier şi de F&B
Workshops für Führungskräfte aus Hotel – & Restaurantbetrieben

 • Managementul conflictelor în hotel şi restaurant
 • Konfliktmanagement in Hotel- und Restaurantbetrieben

 • Managementul vâzărilor în hoteluri şi restaurante
 • Verkaufsmanagement in Hotel- und Restaurantbetrieben

 • Management reclamaţiilor pentru hoteluri şi restaurante
 • Reklamations-Management für Hotel- und Restaurantbetriebe

 • Managementul resurselor umane în hoteluri şi restaurante
 • Personalmanagement für Hotel- und Restaurantbetriebe

 • Management hotelier şi al compartimentului de F&B
 • Hotel- und Restaurantmanagement

NOU: Tehnici de management şi comunicarea internă
NEU: Führungstechniken & Interne Kommunikation

NOU: Managementul durabil şi orientat către resurse – inamic al costurilor
NEU: Praktisches Umweltmanagement als Kostenkiller

NOU: Managementul practic al calităţii totale – generator de valoare adăugată
NEU: Praktisches Qualitätsmanagement als Mehrwertgenerator

 • Manageri de calitate conform DIN-EN-ISO 9001
 • Qualitätsmanager/-in nach DIN-EN-ISO 9001

 • Sisteme de managementul calităţii conform ISO 9001. Client incognito
 • Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001. Client incognito si controlul calităţii

NOU: Evaluarea profilului personal BELBIN. Roluri în echipă

2 zile

NOU: Marketingul serviciilor

NOU: Marketingul eficient al produselor turistice

Diplomele sunt eliberate de HOTQUA Germania şi CONSULTING GROUP.

Costul unui seminar de o zi este de 250 RON / participant pentru cursurile interne la sediul beneficiarului.

Costul seminariilor deschise de o zi este de 350 RON / participant.