Cursuri HotQua - Germania

  • Seminarii pentru angajaţii din hoteluri şi restaurante
  • Workshops für Mitarbeiter aus Hotel- & Restaurantbetrieben

1 zi

  • Calitatea serviciilor în restaurante din perspectiva clienţilor
  • Servicequalität aus der Sicht des Restaurantgastes

1 zi

  • Calitatea serviciilor hoteliere din perspectiva turiştilor
  • Servicequalität aus der Sicht des Hotelgastes

1 zi

  • Comunicaţi cu succes cu clienţii din restaurante
  • Erfolgreiche Kommunikation mit dem Restaurantgast

1-2 zile

  • Comunicarea şi orientarea către client. Curs pentru personalul din hoteluri
  • Comunicarea interculturală
  • Erfolgreiche Kommunikation mit dem Hotelgast

1-2 zile

  • Vânzări profesioniste în domeniul serviciilor
  • Professioneller Verkauf im Servicebereich

1 zi

  • Vânzări profesioniste în recepţie
  • Professioneller Verkauf im Empfangsbereich

1 zi

  • Managementul plângerilor şi reclamaţiilor pentru angajaţii din restaurant
  • Reklamationen & Gästebeschwerden im Restaurant

1-2 zile

  • Managementul plângerilor şi reclamaţiilor pentru angajaţii din hotel
  • Reklamationen & Gästebeschwerden im Hotel

1 zi

  • HACCP
  • Hygiene & Arbeitsabläufe in der Küche (HACCP)

3 zile

  • Managementul activităţior din Housekeeping
  • Housekeeping & Hausreinigung

2 zile

NOU: Comunicarea şi vânzarea prin telefon
NEU: Wie telefoniere ich richtig & Telefonverkauf

2 zile

NOU: Rezolvarea reclamanţiilor şi vânzările prin telefon
NEU: Reklamationsverhalten & Telefonverkauf

NOU:Calitatea serviciilor şi managementul reclamaţiilor
NEU: Servicequalität  & Reklamationen

NOU:Comunicarea în asigurarea succesului în vânzări 
NEU: Erfolgreiche Kommunikation & Professioneller Verkauf

Workshop pentru managementul hotelier şi de F&B
Workshops für Führungskräfte aus Hotel – & Restaurantbetrieben

  • Managementul conflictelor în hotel şi restaurant
  • Konfliktmanagement in Hotel- und Restaurantbetrieben

  • Managementul vâzărilor în hoteluri şi restaurante
  • Verkaufsmanagement in Hotel- und Restaurantbetrieben

  • Management reclamaţiilor pentru hoteluri şi restaurante
  • Reklamations-Management für Hotel- und Restaurantbetriebe

  • Managementul resurselor umane în hoteluri şi restaurante
  • Personalmanagement für Hotel- und Restaurantbetriebe

  • Management hotelier şi al compartimentului de F&B
  • Hotel- und Restaurantmanagement

NOU: Tehnici de management şi comunicarea internă
NEU: Führungstechniken & Interne Kommunikation

NOU: Managementul durabil şi orientat către resurse – inamic al costurilor
NEU: Praktisches Umweltmanagement als Kostenkiller

NOU: Managementul practic al calităţii totale – generator de valoare adăugată
NEU: Praktisches Qualitätsmanagement als Mehrwertgenerator

  • Manageri de calitate conform DIN-EN-ISO 9001
  • Qualitätsmanager/-in nach DIN-EN-ISO 9001

  • Sisteme de managementul calităţii conform ISO 9001. Client incognito
  • Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001. Client incognito si controlul calităţii

NOU: Evaluarea profilului personal BELBIN. Roluri în echipă

2 zile

NOU: Marketingul serviciilor

NOU: Marketingul eficient al produselor turistice

Diplomele sunt eliberate de HOTQUA Germania şi CONSULTING GROUP.

Costul unui seminar de o zi este de 250 RON / participant pentru cursurile interne la sediul beneficiarului.

Costul seminariilor deschise de o zi este de 350 RON / participant.