Tehnician în turism, hotel şi alimentaţie

Cui se adresează?
Cursul se adresează tuturor celor care doresc să obţină o calificare în domeniul gestionării şi organizării activităţilor de front-office, conform clasificării COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România).

Ce obţii?
• Certificat de calificare profesională Tehnician în turism, hotel şi alimentaţie eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
• Cunoştinţe moderne de administrare a activităţilor curente în cadrul recepţiei unităţii de turism.

De ce să participi?
Cursul îţi propune o abordare interactivă cu profund caracter practic a noţiunilor, având ca obiectiv însuşirea de către cursanţi a unor cunoştinţe, tehnici şi abilităţi practice de recepţioner – esenţiale pentru optimizarea activităţilor din cadrul hotelului şi a altor spaţii de cazare.