Manager de proiect

Însusirea de cunostinte, tehnici si abilitati practice de project management si dezvoltarea în echipe a unor propuneri de proiecte practice specifice organizatiilor din care provin cursantii.

.Perioada: 2 luni
Inscriere: curs deschis
Certificat de calificare profesionala “Manager de Proiect” eliberat de Ministerul Educatiei Naţionale si de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârsnice. Cursul este  acreditat de Autoritatea Naţională pentru Calificări din România. Curs desfasurat sub egida “Academia de turism”

Cui se adresează?
• Top si middle manageri (directori, sefi de departamente / proiecte / compartimente / servicii / echipe)
• Persoane cu abilitati de coordonare a proiectelor (companiilor care vor sa dezvolte un sistem profesionist de managementul proiectului, institutii publice, ONG-uri sau tineri care se afla în etapa de formare profesionala)

De ce să participi?
Cursul îti propune o abordare interactiva cu profund caracter practic a notiunilor de project management, având ca obiectiv însusirea de catre cursanti a unor cunostinte, tehnici si abilitati practice de project management – esentiale pentru optimizarea si responsabilizarea alocarii resurselor si îndeplinirii obiectivelor organizatiilor – si dezvoltarea în echipe a unor propuneri de proiecte practice specifice organizatiilor din care provin.

Abilităţi dobândite
• Insusirea de concepte teoretice de baza în managementul de proiect
• Utilizarea unor tehnici de identificare, evaluare si dezvoltare proiecte, de planificare si alocare resurse/costuri, de bugetare proiecte, de monitorizare/ra portare
• Dobândirea unor abilitati de coordonare a echipelor si proiectelor
• Workshop practic de dezvoltare a unei propuneri de proiect
• Insusirea unor notiuni de baza si initierea în utilizarea practica a Microsoft Project (aplicatie software pentru managementul proiectelor asistat de computer), precum si transpunerea propunerii de proiect dezvoltat în timpul cursului în format Microsoft Project
• Scurta prezentare a Fondurilor Structurale europene, a Planului National de Dezvoltare PND 2007-2013, a Programelor Operationale si a Perspectivei financiare 2007-2013
• Realizarea primului pas spre comunitatea managerilor de proiect, comunitate în plina dezvoltare atât pe plan international, cât si în România.

Tematica cursului
• Introducere în managementul de proiect
• Programe de finantare europene – Fondurile Structurale 2014-2020
• Abilitati si arii de cunostinte de management de proiect
• Managementul proiectelor asistat de computer – Microsoft Project
• WORKSHOP: Dezvoltarea practica în echipe de 4-5 cursanti a unor propuneri de proiecte specifice organizatiilor cursantilor si formalizarea propunerilor în MSProject.

Detalii
Durata: 120 ore, din care 40 ore pregatire teoretica si 80 ore pregatire practica pentru elaborarea unei cereri de finantare prin Fonduri Structurale în vederea aplicarii.

Acte necesare pentru înscriere:
– Certificat de nastere – copie
– Buletin/carte de identitate – copie
– Certificat de casatorie (daca este cazul) – copie
– Curriculum Vitae
– Diploma de licenta- copie

Prețul cursului

700 lei plătibili in rate

Trainerii cursului sunt specialisti in project management cu indelungata experienta teoretica si practica in managementul companiilor si proiectelor private sau finantate din fonduri europene, precum si in utlizarea metodelor moderne de training si coaching.