Manager în activitatea de turism

Dezvoltarea aptitudinilor de manager si lider în turism în vederea gestionarii eficiente a unitatii de turism cu o echipa profesionista.

.

Perioada: 6 luni
Înscriere: curs deschis
Certificat de perfectionar  “Manager în activitatea de turism” eliberat de Ministerul Educatiei si de Ministerul Muncii. Cursul este autorizat ANC ROMANIA.     

Curs desfasurat sub egida “Academia de turism”

Cui se adresează?
Tuturor celor care doresc sa se specializeze în managementului unitatilor turistice, conform clasificarii COR (Clasificarea Ocupatiilor din România).

De ce să participi?
Obiectivul central al cursului vizeaza dezvoltarea aptitudinilor de manager si lider în turism în vederea gestionarii eficiente a unitatii de turism cu o echipa profesionista.

Abilităţi dobândite
Dupa parcurgerea acestui curs participantii vor însusi competente ce apartin domeniilor: managementul companiei, marketing, informatica, financiar-contabil, contractare, managementul calitatii, resurse umane, competente necesare în vederea atingerii misiunii si obiectivelor economico-sociale ale companiei turistice. Gestionarea resurselor si informatiilor, formarea si îndrumarea echipelor de lucru, cât si elaborarea planurilor de afaceri sustin capacitatea organizatorica si de planificare a managerului în turism în vederea atingerii profitabilitatii si mentinerea pozitiei pe piata a companiei. Aceasta investitie de efort îl formeaza pe participant sa îsi identifice capacitatile si oportunitatile de organizare, conducere si administrare a unei companii turistice printr-o echipa eficienta si bine motivata.

Tematica cursului
• Rezolvarea problemelor complexe
• Comunicare interactiva
• Comunicare în limbi straine
• Dezvoltarea continua a potentialului propriu
• Activitatea în echipa
• Utilizarea tehnicii informatice
• Planificarea activitatilor unitatii
• Conducerea proceselor pentru ameliorarea continua a calitatii în unitate
• Asigurarea securitatii si sanatatii în munca si a protectiei mediului
• Conducerea compartimentelor operationale si functionale ale unitatii
• Coordonarea administrarii resurselor umane
• Fundamentarea si implementarea programelor de marketing
• Coordonarea activitatilor realizate prin furnizori si parteneri
• Gestionarea patrimoniului si a resurselor financiare
• Adaptarea la cerintele pietei prin promovarea inovatiei si a schimbarii în unitate
• Asigurarea sistemului de organizare functionala a unitatii
• Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unitatii

Detalii
Durata: 6 luni din care 240 de ore pregatire teoretica si 480 de ore activitate practica la cele mai prestigioase unitati de turism.

Taxa de participare:

1200 Lei

Acte necesare:
– Certificat de nastere – copie
– Buletin/carte de identitate – copie
– Certificat de casatorie (daca este cazul) – copie
– Curriculum Vitae
– Diploma de licenta – copie

Conditii de înscriere:
– Absolvent studii universitate de licenţă
– Abilităţi de comunicare şi muncă în echipă