Fonduri Structurale

Dobandirea de cunostinte necesare în vederea accesarii Fondurilor Structurale în domeniul de interes al companiei, cât si derularea si implementarea acestora.

Cui se adresează?
• persoanelor si companiilor interesate in accesarea Fondurilor Structurale

Programul oferă
Un set de instrumente de training special concepute pentru a crea si dezvolta abilitati si cunostinte în obtinerea si derularea fondurilor europene.

De ce să participi?
Cursul îsi propune familiarizarea cu procedura de accesare a Fondurilor structurale, prin:
• Cunoasterea elementelor legate de prevederile legislative si reglementarile care guverneaza derularea Fondurilor Structurale, în Uniunea Europeanã si România;
• Identificarea nevoilor si posibilitatilor de finantare existente

Abilităţi dobândite
Prin parcurgerea tematicii cursului, participantul va dobândi cunostintele necesare în vederea accesarii Fondurilor Structurale în domeniul de interes a companiei, cât si derularea si implementarea acestora.

Tematica cursului
• Politica de coeziune a Uniunii Europene
• Cunoasterea si aplicarea prevederilor noului pachet legislativ comunitar cu privire la Fondurile Structurale
• Managementul ciclului de proiect realizat cu Fonduri Structurale
• Componentele pachetului de aplicatii
   – Studiul de fezabilitate, analiza de risc si senzitivitate
   – Studiul de impact asupra mediului
   – Planul de afaceri, analiza cost-beneficii si bugetarea proiectului
• Etapele de implementare a proiectelor de finantare
• Organizarea procedurilor achizitiilor publice pentru sub-contractori si elaborarea caietelor de sarcini
• Organizarea procedurilor auditului intern si contractarea auditului extern în cadrul proiectelor cu Fonduri Structurale
• Realizarea procesului de evaluare intermediara si rigorile evaluarii finale

Modalitatea de livrare şi durată
• Curs deschis (open) cu durata de 2 zile
• Curs personalizat (in-house) la cerere