Comunicarea în afaceri

Familiarizarea cu termenii şi tehnicile uzuale de comunicare în afaceri, precum şi prezentarea de metode de eficientizare a comunicării.

Cui se adresează?
Cursul se adresează începătorilor şi celor care au cunoştinţe medii în domeniul afacerilor.

De ce să participi?
Cursul îşi propune familiarizarea cu termenii şi tehnicile uzuale de comunicare în afaceri, precum şi prezentarea de metode de eficientizare a comunicării:
• cum să creăm profilul şi să interacţionăm cu interlocutorul nostru folosind analiza scrisului, tonului şi ritmului vorbirii
• cum să realizăm documentele uzuale folosite în afaceri
• cum să înţelegem şi să folosim în avantajul nostru limbajul trupului, spaţiului, vestimentaţiei, timpului, tăcerii, culorilor şi multe altele.
In concluzie, cursul este indispensabil oricui doreşte să comunice eficient, chiar indiferent de mediul profesional în care se află.

Abilităţi dobândite
Ideea dezvoltării unor relaţii solide între partenerii de afaceri, între intreprindere, clienţii şi furnizorii săi, între intreprindere, autorităţile şi organismele publice naţionale şi locale, între intreprindere şi mass-media, relaţii întemeiate pe cunoaşterea şi respectul reciproc, are astăzi valoarea unei axiome.

Tematica cursului
• Procesul de comunicare în afaceri
• Comunicarea managerială
• Comunicarea verbală în afaceri
• Comunicarea scrisă în afaceri. Interpretare
• Comunicarea non-verbală în afaceri. Descifrarea limbajelor
• Analiza mersului, fizionomiei şi caracterului
• Comunicarea eficientă în afaceri

Metodologie de lucru
Participanţii parcurg 2 etape:
• Etapa I – se va concentra asupra problemelor de bază ale ştiinţelor comportamentale aplicate şi are drept obiective: stabilirea unui climat de lucru eficient, dezvoltarea conştientizării intrapersonale, dezvoltarea abilităţilor legate de observare, dezvoltarea unei înţelegeri experienţiale a procesului de grup, însuşirea bazei învaţării experienţiale, învăţarea abilităţilor legate de ascultarea activă, dezvoltarea abilităţilor de a pune întrebări pentru clarificare şi deducţie, a da şi a primi feedback, învaţarea unei teorii referitoare la relaţia individului cu grupul.
• Etapa II – va fi dedicată dezvoltării grupurilor, avand drept obiective: folosirea eficientă a comunicarii într-un grup, inţelegerea dinamicii dezvoltării grupurilor, dezvoltarea abilităţii de rezolvare a problemelor într-un grup, înţelegerea conceptului de conducere eficientă, folosirea metodelor de rezolvare a conflictelor, înţelegerea dinamicii diferentelor, conducerea unor întâlniri eficiente, înţelegerea dinamicii grupului.

Detalii
Cursul are o durata de 2 zile intensive si se desfasoara la Suceava.
Cursul poate fi personalizat la cererea companiilor.

Pentru inscrieri va rugam sa completati Formularul de inscriere.