Proiecte

Proiecte de finanțare

Proiectele realizate de specialiştii noştrii sunt implementate în prezent cu succes!

O echipă formată din specialişti care garantează succesul investiţiilor şi afacerilor dumneavoastră!

Din succesul realizărilor noastre menţionăm elaborarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă Phare, INTERREG, Leonardo da Vinci, Erasmus/Socrates, Banca Mondială, programe ale Uniunii Europene, care presupun:
– Listă avize şi documente
– Studiu prefezabilitate
– Plan afaceri
– Cerere de finanţare
– Studiu fezabilitate
– Strategie de marketing
– Precontracte
– Job description
– Planificare servicii
– Implementare (licitaţii, dosare achiziţii, dosare plăţi, raportări)

1. TITLUL PROIECTULUI: „Investeste în tine! Şi tu poţi fi specialist în turism!”, Contract POSDRU/110/5.2/G/86968

2. TIPUL FINANŢĂRII: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
    Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”

3. DENUMIREA BENEFICIARULUI FINANŢĂRII: MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI,  Bdul Ștefan cel Mare, nr.16, Mun. Iași, Romania, tel/fax: 0232/214436, poșta electronică: fonduriexterne@gmail.com

4. DENUMIRE PARTENER: SC CONSULTING GROUP SRL, Str.Leca Morariui, nr.4, bl.J, sc.D, ap.1, Suceava, judeţul Suceava, Cod 720173, email: contact@consulting-group.ro,consultingg@gmail.com, web: Consulting group

5. DURATA PROIECTULUI : 24 luni, începând cu 3 ianuarie 2012.

6. OBIECTIV GENERAL

Facilitarea accesului la educaţie, creşterea ocupabilităţii, a integrării pe piaţa muncii și a nivelului de educaţie și formare profesională pentru persoane inactive din mediul rural, inclusiv a persoanelor care îşi câştigă existenţa din agricultura de subzistenţă.

7. OBIECTIVE SPECIFICE
  • Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru 240 persoane din mediul rural: persoane inactive, persoane din agricultura de subzistenta, someri, someri tineri;
  • Identificarea situaţiei actuale a şomajului şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în comuna Butea;
  • Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice de formare profesionala ale grupului ţintă din com. Butea în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii in domenii non-agricole;
  • Furnizarea de programe de formare profesionala pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare in domeniul turistic pentru ocupatiile de Administrator pensiune turistica, lucrator in hoteluri, bucatar, ospatari (chelner) – vanzator in unitati de alimentatie, pentru un numar de 80 de persoane din mediul rural, judetele Iasi si Neamt.
  • Organizarea de campanii de informare si constientizare privind oportunitatile de pe piata muncii pentru 160 persoane din mediul rural (implicate în activităti non–agricole), judetele Iasi si Neamt: persoane inactive, persoane din agricultura de subzistenta, someri, someri tineri.
8. GRUPUL ŢINTĂ

Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul este format din 240 de persoane (persoane inactive, persoane din agricultura de subzistenta, someri, someri tineri) EXCLUSIV din mediul RURAL dupa cum urmeaza:

  • 80 de persoane participante la programe integrate de tip consiliere profesională şi formare profesională (pentru următoarele cursuri: bucatar; administrator pensiune turistica; lucrator hotelier; ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie);
  • 160 persoane participante la programe integrate de tip consiliere si orientare profesională şi campanii de informare si constientizare.

Beneficiari indirecţi:

  • structurile de primire turistică;
  • comunităţile de afaceri;
  • comunitatea economică locală; turişti; comunităţile locale din zonele în care există structuri de primire, structurile asociative ale ofertanţilor de servicii turistice.

SC CONSULTING GROUP SRL a demarat in luna noiembrie 2010 implementarea proiectului strategic Fit to Tourism – FIT TOUR, care s-a desfasurat pe o perioada de apropate 2 ani din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritara 2, domeniul major de interventie 2.3 Acces si participarela formare profesionala continua (FPC).

In proiectul strategic Fit to Tourism – FIT TOUR, Camera de Comert si Industrie Suceava in calitate de beneficiar a avut ca parteneri  urmatoarele organizatii: SC Consulting Group SRL, SC Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL, Asociatia pentru Turism Bucovina, Camera de Comert si Industrie a Judetului Neamt si Camera de Comert si Industrie a Judetului Maramures.

Obiectivul  general al proiectului vizeaza valorificarea si îmbunatatirea calitatii capitalului uman din sectorul turistic in regiunile de Nord- Est si Nord- Vest a Romaniei, prin:

– Organizarea programelor de calificare au fost realizate de catre companiile de formare profesionala SC CONSULTING GROUP SRL pentru meseriile de Administrator Pensiune Turistica, Tehnician in turism, hotel si  alimentatie/ Receptioner, Agent de turism-Ghid si de catre SC Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL pentru meseriile Ospatar, Bucatar, Camerista, Tehnician in turism. Cursurile au fost autorizate CNFPA.

– Crearea a 3 Centre Regionale de Competenţe in Turism in Suceava, Piatra Neamt si Baia Mare

– Elaborarea unei platforme educationale cu functii e-learning, consiliere, platforma de recrutare, targ virtual de locuri de munca pe pagina web a proiectului

Activitatile proiectului se vor adresa nevoilor urmatoarelor grupuri tinta: persoane care activeaza in domeniul turismului dar si persoane interesate sa investeasca in acest domeniu din regiune N-E si N-V.

Oferim cele mai bune servicii

Nu ezita sa ne scrii