Formator

Cunostinte moderne de educare si instruire a adultilor, dezvoltarea unor echipe de traineri cu suflu nou.

Perioada: 2 luni
 Inscriere: curs deschis
Certificat de calificare profesionala “Formator” eliberat de Ministerul Educatiei Naţionale si de Ministerul Muncii, Familiei si Protecţieni Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Cursul este acreditat ANC şi se va desfăşura sub egida “Academia de turism”

Cui se adresează?
• Persoanelor interesate de domeniul formarii profesionale a adultilor prin metode non-formale
• Specialistilor din domeniu care doresc sa aprofundeze si actualizeze tehnicile si metodele de predare

De ce să participi?
Cursul îsi propune o abordare interactiva cu profund caracter practic a notiunilor de instruire, formare si training, având ca obiectiv însusirea de catre cursanti a unor cunostinte, tehnici si abilitati practice de formare – esentiale pentru optimizarea procesului de formare profesionala – si dezvoltarea unor echipe de traineri cu suflu nou.

Abilităţi dobândite
Dupa parcurgerea acestui curs participantii vor însusi competentele necesare proiectarii, derularii, evaluarii si revizuirii activitatii teoretice / practice si/sau programe de formare si dezvoltare a competentelor profesionale, derulate în institutii specializate sau la locul de munca.
În urma participarii la curs, conform Ghidului Ocupatiilor din România, formatorul va acoperi principlale domenii de cunostinte necesare practicarii acestei ocupatii, cum ar fi:
• deprinderi profesionale specializate aplicabile
• predare, prelegeri
• formarea profesionala a persoanelor

Tematica cursului
• Comunicarea eficienta la locul de munca
• Pregatirea formarii
• Realizarea activitatilor de formare
• Evaluarea participantilor la formare
• Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
• Marketing-ul formarii
• Proiectarea programelor de formare
• Organizarea programelor si a stagiilor de formare
• Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare

Detalii

Durata: 120 de ore, 40 de ore de pregatire teoretica si 80 de ore activitate practica cu traineri de talie internationala.

Taxa de participare:

700 Lei (Cadre didactice: 350 Lei)


Acte necesare pentru înscriere:
– Certificat de nastere – copie
– Buletin/carte de identitate – copie
– Certificat de casatorie (daca este cazul) – copie
– Curriculum Vitae
– Diploma de licenta- copie