Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale

Stimularea comportamentului antreprenorial, formarea competenţelor de afaceri, auto-analiza ghidată.

Cui se adresează?

Cursul se adresează începătorilor şi celor care au cunoştinţe medii în domeniul afacerilor.

De ce să participi?
Obiectivul central al cursului este de a îmbunătăţi performanţele antreprenoriale prin:
• auto-analiza ghidată
• stimularea comportamentului antreprenorial
• formarea competenţelor de afaceri

Abilităţi dobândite
După parcurgerea acestui curs participanţii vor fi capabili să descopere acţiunile eficiente pentru depăşirea obstacolelor în activităţile de conducere a unei afaceri. Prin parcurgerea tematicii cursului, i se dă participantului posibilitatea să îşi perceapă propria creştere şi să dezvolte o nouă abordare a vieţii, din perspectiva unui întreprinzător.

Această investiţie de efort îl forţează pe participant să îşi “vadă” oportunităţile antreprenoriale.

Tematica cursului
• definirea obiectivelor pentru afacerile mici şi mijlocii
• ciclul de rezolvare a problemelor
• metode de stimulare a creativităţii (Brainstorming)
• metode de analiză a ideilor de afaceri (SWOT)
• înregistrarea afacerilor
• strategia şi mixul de marketing
• calculaţia costurilor: costuri directe/indirecte, fixe/variabile
• introducere în contabilitate: contul de profit şi pierderi, fluxul de numerar, bilanţul
• managementul riscului şi managementul schimbării
• structura şi dezvoltarea unui plan de afaceri

Metodologie de lucru
Participanţii parcurg şase etape:
• Conştientizarea – participanţii sunt încurajaţi să îşi răspundă la întrebarea cine sunt, să îşi autoevalueze valoarea, personalitatea, motivaţia, capacităţile şi resursele personale.
• Acceptarea – în care fiecare îşi recunoaşte punctele tari şi pe cele slabe
• Fixarea obiectivelor – dezvoltarea clarităţii scopurilor în atingerea obiectivelor pe termen scurt sau lung, din viaţă.
• Strategia sau Planul de acţiune – sunt orientate spre ridicarea nivelului de cunoştinţe despre economie şi decizia antreprenorială.
• Experienţa nemijlocită – în care se pune accentul pe “a face”; experienţele de învăţare structurată şi crearea de situaţii “ca în viaţa reală” contribuie la construirea experienţei, în care strategiile sunt testate, evaluate şi modificate.
• Transformarea şi forţa de acţiune – în care competenţele însuşite se constituie într-un model care uneşte punctele tari şi pe cele slabe ale personalităţii, cu obiectivele fixate.