COMUNICAT DE PRESĂ

Şcoala Română de Afaceri Bucovina este furnizorul de servicii care are ca principal scop instruirea, formarea şi perfecţionarea profesională la nivelul standardelor internaţionale a persoanelor interesate în practicarea unor meserii sau specializări necesare în diferite domenii de activitate cum ar fi: auditori interni şi externi pentru calitate ISO, management, marketing, limbi străine, cursuri de igienă alimentară, comerţ internaţional, contabilitate asistată pe calculator, ABC-ul afacerii pentru elevi şi studenţi. Experţii pot întocmi la cerere un business plan, un studiu de pre- fezabilitate sau să identifice surse de finanţare pentru dezvoltarea afacerilor firmei.

Ca răspuns la solicitările primite, în perioada 17-18 Februarie 2006 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Suceava şi Consulting Group organizează cursul de instruire„Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale” care se adresează întreprinzătorilor actuali şi potenţiali pentru ca aceştia să îşi îmbunătăţească performanţele proprii în afaceri, cât şi persoanelor cheie din cadrul organizatiilor mari care pot fi învăţate să gândească creativ, să planifice şi să ia decizii pe baza analizei pieţei. Cursurile sunt adaptate domeniului managerial şi au un pronunţat caracter practic, cu aplicabilitate imediată în lucrul de zi cu zi, având un grad ridicat de interactivitate.

Conform Codului Fiscal in vigoare, agentii economici pot deduce din impozitul pe profit contravaloarea cursurilor sustinute, deasemenea legislatia faciliteaza obtinerea unei subventii de 60%  din totalul cheltuielilor privind pregatirea profesionala a personalului.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la Tel/Fax: 0230/520099, 0230/216833, E-mail:cci@ccisv.ro, Persoane de contact: Dir.Gen.Adj. Dipl.Ing. Lucian GRIGORIU