Cursul de perfectionare "Manager de proiect" – atestat CNFPA

GTZ, în colaborare cu Consulting Group, a organizat

Cursul de perfectionare “Manager de proiect” – atestat CNFPA

 Programul German WBF-GTZ în colaborare cu compania de consultanta si training Consulting Group, a organizat primul modul al cursului de perfectionare Manager de Proiect, curs atestat CNFPA.
 

Cursul doreste sa raspunda necesitatii identificate în activitatile precedente ale Proiectului German WBF-GTZ la nivelul asociatiilor profesionale din turism, de a avea competente suplimentare în scrierea si gestionare proiectelor de finantare. Proiectele scrise corect pot contribui la dezvoltarea durabila în turism, la eliminarea derularii unor actiuni paralele, la un impact mai mare al eforturilor depuse de actorii individuali si organizationali în dezvoltarea turismului. 
Participantii sunt reprezentanti ai unor organizatii din turism, dintre care amintim ANAT (Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism), OPTBR (Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania), Prietenii Naturii Romania, Asociatia pentru Turism Banat, Centrul de Promovare Turistica Maramures, Centrul de Informare Turistica Cluj Napoca s.a. Cursul este destinat angajatilor de top si middle management din organizatiile mai sus amintite, dar si angajatilor care sunt sau vor fi membi în echipe de proiect. 
Programul de specializare se va finaliza cu un certificat de specializare <Manager proiect” eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
Cursul propune o abordare interactiva cu profund caracter practic, a notiunilor de project management, avand ca obiectiv însusirea de catre cursanti a unor cunostinte, tehnici si abilitati practice de project management,  esentiale pentru optimizarea si responsabilizarea alocarii resurselor si îndeplinirii obiectivelor organizatiilor. 
Pe langa notiunile legate de managementul de proiect, participantii vor dezvolta în echipe propuneri de finantare. Astfel, dupa finalizarea programului de training, participantii vor detine concepte teoretice de management de proiect, for fi apti sa utilizeze tehnici interactive de identificare a problemelor si de formulare a proiectelor, alocare resurse/costuri, de bugetare proiecte, de monitorizare/raportare, de evaluare. 
Tematica cursului cuprinde: 

  •  Introducere în managementul de proiect
  •  Project Cycle Management, metoda de planificare participativa
  •  Programe de finantare europene – Fondurile Structurale 2007–2013
  •  Abilitati si arii de cunostinte de management de proiect
  •  WORKSHOP: Dezvoltarea practica în echipe de 4-5 cursanti, a unor propuneri de proiecte specifice organizatiilor cursantilor si formalizarea propunerilor în formulare specifice.

Durata cursului va fi de 150 ore care vor include pregatire teoretica, pregatire practica si consiliere pentru elaborarea unei cereri de finantare. 
Metoda de training utilizata este CEFE (Competency based Economies through Formation of Enterprise) si cuprinde  un set complex de instrumente de training care utilizeaza metode orientate spre actiune precum si învatarea prin experimentare,  învatarea participativa, pentru a dezvolta competentele manageriale si personale ale unei arii foarte largi de grupuri tinta. 
Traineri sunt sunt doamna dr. Carmen Chasovschi, consultant GTZ si doamna dr. Carmen Nastase, trainer Consulting Group, membri ai Asociatiei CEFE Training from Romania. Asociatia CEFE ofera solutii complete de training, coaching, asistenta si consiliere în domeniul dezvoltarii abilitatilor antreprenoriale si intraprenoriale, al managementului general si al managementului de proiect, prin valorificarea knowhow-ului de peste 10 ani, în domeniul trainingului si al implementarii cu succes a proiectelor. Portofoliul CEFE  cuprinde 200 cursuri sustinute pe tematica mai sus mentionata precum si proiecte de finantare implementate cu succes. 
Pentru informatii suplimentare puteti va puteti adresa organizatorilor: WBF-GTZ (doamna Ioana Dobrescu –www.gtz.ro ) si Consulting Group (doamna Carmen Nastase (www.consulting-group.ro).